information

181211 Kawasaki Kanagawa,Japan

2018-12-13
Dragon Ash LIVE TOUR 「UNITED FRONT」 GUEST : 山嵐
181211A.jpg181211B.jpg181211C.jpg181211E.jpg181211F.jpg181211G.jpg181211H.jpg181211I.jpg181211J.jpg181211K.jpg181211L.jpg
Photo by TAKAHIRO TAKINAMI

181210 Hakata Fukuoka,Japan

2018-12-12
博多
181210A.jpg181210B.jpg

181209 Hakata Fukuoka,Japan

2018-12-11
Dragon Ash LIVE TOUR 「UNITED FRONT」 GUEST : coidrain
181209A.jpg181209B.jpg181209C.jpg181209D.jpg181209E.jpg181209F.jpg181209G.jpg181209H.jpg181209I.jpg181209J.jpg
Photo by TAKAHIRO TAKINAMI

181201 Sendai Miyagi,Japan

2018-12-05
Dragon Ash LIVE TOUR 「UNITED FRONT」 GUEST : 10-FEET
181201A.jpg181201B.jpg181201C.jpg181201D.jpg181201E.jpg181201F.jpg181201G.jpg181201H.jpg181201I.jpg181201J.jpg181201K.jpg181201L.jpg181201M.jpg
Photo by TAKAHIRO TAKINAMI

181111 Mito Ibaraki,Japan

2018-11-15
水戸芸術館
181111A.jpg181111B.jpg181111C.jpg181111D.jpg181111E.jpg

181109 Tokyo,Japan

2018-11-14
ELDNACS 13th Anniversary
181109A.jpg

181104 Tomigusuku Okinawa,Japan

2018-11-13
MONGOL800 ga FESTIVAL What a Wonderful World!! 18 Day 2
181104A.jpg181104B.jpg181104C.jpg181104D.jpg181104E.jpg181104F.jpg
Photo by Maki Ishii

181104G.jpg181104H.jpg181104I.jpg

181103 Tomigusuku Okinawa,Japan

2018-11-12
MONGOL800 ga FESTIVAL What a Wonderful World!! 18 Day 1
181103A.jpg181103B.jpg181103C.jpg181103D.jpg181103E.jpg

181102 Kudakajima Okinawa,Japan

2018-11-10
久高島
181102A.jpg181102B.jpg181102C.jpg181102D.jpg181102E.jpg181102F.jpg181102G.jpg181102H.jpg181102I.jpg181102J.jpg181102K.jpg181102L.jpg181102M.jpg

181031 Tokyo,Japan

2018-11-08
GAVIAL × RUDE GALLERY
181031A.jpg181031B.jpg

181029 Nose Osaka,Japan

2018-11-07

181028 Yasu Shiga,Japan

2018-11-06
琵琶湖
181028A.jpg181028B.jpg181028C.jpg181028D.jpg181028E.jpg

181027 Hita Oita,Japan

2018-11-02
日田の山と川と光と音
181027A.jpg181027B.jpg181027C.jpg181027D.jpg181027E.jpg181027F.jpg181027G.jpg181027H.jpg181027I.jpg181027J.jpg181027K.jpg

181025 Tokyo,Japan

2018-10-31
HARPER'S BAZZAR ICONS 2018
181025A.jpg181025B.jpg

181020 Shirahama Chiba,Japan

2018-10-30
JUNGLE FESTIVAL 2018
181020A.jpg181020B.jpg181020C.jpg181020D.jpg181020E.jpg181020F.jpg181020G.jpg181020H.jpg181020I.jpg181020J.jpg181020K.jpg
Live photo by SUNAO HONDA

181016 Tokyo,Japan

2018-10-20
with GOMA&The Jungle Rythm Section , Tatsuya Nakamura , EGO-WRAPPIN'
181016A.jpg

181014 Hagi Yamaguchi,Japan

2018-10-19
風人雷人 in 萩 Day 2
181014A.jpg181014B.jpg181014C.jpg181014D.jpg181014E.jpg181014F.jpg181014G.jpg181014H.jpg181014I.jpg181014J.jpg181014K.jpg181014L.jpg181014M.jpg181014N.jpg181014O.jpg

181013 Hagi Yamaguchi,Japan

2018-10-18
風人雷人 in 萩 Day 1
181013A.jpg181013B.jpg181013C.jpg181013D.jpg181013E.jpg181013F.jpg181013G.jpg181013H.jpg181013I.jpg181013J.jpg181013K.jpg181013L.jpg181013M.jpg181013N.jpg181013O.jpg181013P.jpg181013Q.jpg181013R.jpg181013S.jpg181013T.jpg181013U.jpg181013V.jpg181013W.jpg181013X.jpg181013Y.jpg181013Z.jpg

181012 Yamaguchi,Japan

2018-10-17
テレビ山口〜大家窯
181012A.jpg181012B.jpg

181008 Sakurajima Kagishima,Japan

2018-10-11
THE GREAT SATSUMANIAN HESTIVAL 2018 Day 2
181008A.jpg181008B.jpg181008C.jpg181008D.jpg181008E.jpg181008F.jpg181008G.jpg

181007 Sakurajima Kagishima,Japan

2018-10-10
THE GREAT SATSUMANIAN HESTIVAL 2018 Day 1
181007A.jpg181007B.jpg

181006 Meguro Tokyo,Japan

2018-10-09
HARVEST 11th Annivarsary
181006A.jpg181006B.jpg
Photo by SUSIE

181004 Tokyo,Japan

2018-10-06

180923 Nakatsugawa Gifu,Japan

2018-10-01
中津川 THE SOLAR BUDOKAN 2018
180923A.jpg180923B.jpg180923C.jpg

180922 Shiogama Miyagi,Japan

2018-09-29
GAMA ROCK FES 2018
180922C.jpg180922D.jpg180922E.jpg180922F.jpg180922G.jpg180922H.jpg180922I.jpg180922J.jpg180922K.jpg180922L.jpg180922M.jpg180922O.jpgNMNL GAMA ROCK 2018 ARTIST.jpg

180922 Shichigahama Miyagi,Japan

2018-09-28
GAMA ROCK FES 2018
180922A.jpg180922B.jpg

180921 Shiogama Miyagi,Japan

2018-09-27
GAMA ROCK FES 2018 設営
180921A.jpgNMNL GAMA ROCK 2018 STAFF.jpg

180916 Minakami Gunma,Japan

2018-09-20
New Acoustic Camp 2018
180916A.jpg180916B.jpg180916C.jpg180916D.jpg180916E.jpg180916F.jpg180916G.jpg180916H.jpg

180915 Sodegaura Chiba,Japan

2018-09-17
氣志團万博 2018
180915A.jpg180915B.jpg

180901 Shibuya Tokyo,Japan

2018-09-03
SHIBUYA BOSAI FES 2018
180901A.jpg180901B.jpg180901C.jpg180901D.jpg180901E.jpg180901F.jpg180901G.jpg
Photo by Atsushi Kosaka