information

180916 Minakami Gunma,Japan

2018-09-19
New Acoustic Camp 2018
180916A.jpg180916B.jpg180916C.jpg180916D.jpg180916E.jpg180916F.jpg

180915 Sodegaura Chiba,Japan

2018-09-17
氣志團万博 2018
180915A.jpg180915B.jpg

180901 Shibuya Tokyo,Japan

2018-09-03
SHIBUYA BOSAI FES 2018
180901A.jpg180901B.jpg180901C.jpg180901D.jpg180901E.jpg180901F.jpg180901G.jpg
Photo by Atsushi Kosaka

180826 Izumiotsu Osaka,Japan

2018-08-28

180819 Nagasaki,Japan

2018-08-22
Sky Jamboree 2018 〜one pray in nagasaki〜
180819A.jpg180819B.jpg180819C.jpg180819D.jpg180819E.jpg180819F.jpg180819G.jpg180819H.jpg180819I.jpg180819J.jpg

180818 Mannou Kagawa,Japan

2018-08-21
MONSTER baSH 2018
180818A.jpg180818B.jpg180818C.jpg180818D.jpg180818E.jpg
Photo by TAKAHIRO TAKINAMI

180811 Ishikari Hokkaido,Japan

2018-08-16
RISING SUN ROCK FESTIVAL 2018 in EZO Day 2
180811A.jpg180811B.jpg180811C.jpg180811D.jpg180811E.jpg180811F.jpg180811G.jpg180811H.jpg180811I.jpg180811J.jpg

180810 Ishikari Hokkaido,Japan

2018-08-14
RISING SUN ROCK FESTIVAL 2018 in EZO Day 1
180810A.jpg

180805 Hitachinaka Ibaraki,Japan

2018-08-08
180805A.jpg180805B.jpg180805C.jpg180805D.jpg180805E.jpg
Photo by TAKAHIRO TAKINAMI

180729 Oga Akita,Japan

2018-08-03
五社堂〜OGA NAMAHAGE ROCK FESTIVAL vol.9
180729A.jpg180729B.jpg180729C.jpg180729D.jpg180729E.jpg180729F.jpg180729G.jpg180729H.jpg180729I.jpg180729J.jpg180729K.jpg180729L.jpg180729M.jpg180729N.jpg180729O.jpg180729P.jpg180729Q.jpg180729R.jpg

180728 Shiogama Miyagi,Japan

2018-08-02
塩竈市清水沢地区災害公営住宅〜GAMA ROCK AUDITION LIVE 2018
180728A.jpg180728B.jpg180728C.jpg

180727 Sendai Miyagi,Japan

2018-08-01
Sky
180727A.jpg

180722 Osaka,Japan

2018-07-23
Zepp Osaka Bayside
180722A.jpg180722B.jpg180722C.jpg

180715 Kakegawa Shizuoka,Japan

2018-07-18
ap bank fes '18
180715A.jpg180715B.jpg180715C.jpg180715D.jpg180715E.jpg180715F.jpg180715G.jpg180715H.jpg180715I.jpg180715J.jpg180715K.jpg
Live photo by Yukihie Nakano

180714 Kakegawa Shizuoka,Japan

2018-07-16
ap bank fes '18
180714A.jpg180714B.jpg180714C.jpg180714D.jpg180714E.jpg180714F.jpg180714G.jpg180714H.jpg
Photo by Yukihide Nakano

180712 Shibuya Tokyo,Japan

2018-07-12
with Tatsuya Nakamura , Caravan
170712A.jpg170712B.jpg

180709 Kyoto,Japan

2018-07-10
仁和寺
180709A.jpg180709B.jpg180709C.jpg

180708 Nose Osaka,Japan

2018-07-09

180708 Uji Kyoto,Japan

2018-07-08
京都大作戦 2018
180708A.jpg180708B.jpg

180630 Taipei,Taiwan

2018-07-02
RUSH BALL IN TAIWAN
180630B.jpg180630C.jpg180630D.jpg180630E.jpg
Live photo by RUI HASHIMOTO

180624 Miyakojima Okinawa,Japan

2018-06-29
宮古島ROCK × 花火大会
180624A.jpg180624B.jpg180624C.jpg180624D.jpg180624E.jpg180624F.jpg180624G.jpg180624H.jpg180624I.jpg180624J.jpg
Photo by TAKAHIRO TAKINAMI

180623 Miyakojima Okinawa,Japan

2018-06-28
MIYAKO ISLAND ROCK FESTIVAL 2018
180623A.jpg180623B.jpg180623C.jpg180623D.jpg180623E.jpg180623F.jpg180623G.jpg180623H.jpg180623I.jpg
Photo by TAKAHIRO TAKINAMI

180622 Miyakojima Okinawa,Japan

2018-06-27
宮古島
180622A.jpg180622B.jpg180622C.jpg

180601 Tokyo,Japan

2018-06-04
LOVE MUSIC FESTIVAL 2018
180601A.jpg180601B.jpg180601C.jpg
Photo by TAKAHIRO TAKINAMI

180523 Oyabe Toyama,Japan

2018-05-27
Suchmos The Blow Your Mind TOUR
180523A.jpg180523B.jpg180523C.jpg180523D.jpg180523E.jpg180523F.jpg180523G.jpg
Photo by TAKAHIRO TAKINAMI

180520 Tokyo,Japan

2018-05-26
Carvan The Harvest Time TOUR 2018 FINAL
180520A.jpg
Photo by SUSIE

180513 Niigata,Japan

2018-05-17
Music Dance Facility Tour
180513A.jpg180513B.jpg180513C.jpg180513D.jpg180513E.jpg180513F.jpg180513G.jpg180513I.jpg180513J.jpg180513K.jpg180513L.jpg180513M.jpg180513N.jpg180513O.jpg
Live photo by Atsushi Kosaka

180511 Morioka Iwate,Japan

2018-05-15
Music Dance Facility Tour
180511A.jpg180511B.jpg180511C.jpg180511D.jpg180511E.jpg180511F.jpg180511G.jpg180511H.jpg180511I.jpg180511J.jpg

180503 Takasaki Gunma,Japan

2018-05-11
GBGB2018

180430 Shimane,Japan

2018-05-05
龍雲寺〜萩・石見空港
180430A.jpg180430B.jpg