information

230119 Paris,France

2023-02-21

PARIS FASHION WEEK
ISSEY MIYAKE
YOHJI YAMAMOTO
230119 1.JPG230119 2.JPG230119 3.JPG230119 4.jpg230119 5.JPG230119 6.JPG230119 7.JPG230119 8.JPG230119 9.JPG230119 10.jpg230119 11.JPG230119 12.JPG230119 13.jpg230119 14.JPG230119 15.JPG